Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

DROMON BUREAU OF SHIPPING I.K.E.

ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2 - 4

ΤΚ 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2104294130

 

Επωνυμία: DROMON BUREAU OF SHIPPING I.K.E.

Διακριτικός τίτλος: DROMON BUREAU OF SHIPPING

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 142482007000

Εταιρικό κεφάλαιο: 3.000,00€

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 800834230

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:

Α.Φ.Μ.: 026581001

Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

Είδος σχέσης (περιγραφή): Διαχειριστής

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ:

Α.Φ.Μ.: 171021733

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Είδος σχέσης (περιγραφή): Μέλος

Ποσοστό συμμετοχής: 49%

Διεύθυνση: Αντρέα Μάρκου 7, Άγιος Αθανάσιος 4108

                Λεμεσός, Κύπρος

 

Α.Φ.Μ.: 171021745

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Είδος σχέσης (περιγραφή): Μέλος

Ποσοστό συμμετοχής: 49%

Διεύθυνση: Αντρέα Μιχαλιά 17, Λακατάμια 2326

                Λευκωσία, Κύπρος

 

Α.Φ.Μ.: 026581001

Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

Είδος σχέσης (περιγραφή): Μέλος

Ποσοστό συμμετοχής: 2%

Διεύθυνση: Νισύρου 3, Άνω Γλυφάδα, ΤΚ 16561

                Ελλάδα